DỊCH VỤ FACEBOOK MARKETING
dịch vụ cung cấp
Ngân SáchPhí Duy Trì Bài ViếtPhí Dịch Vụ
Dưới 10tr
1.000.000 : 1 bài viết/ngày
2.000.000
10tr-20tr
1.000.000
20% Ngân Sách
20tr-30tr
2.000.000
15% Ngân Sách
Trên 30tr
Liên Hệ
Liên Hệ
DỊCH VỤ CHĂM SÓC FACEBOOK CÁ NHÂN
đối tác khách hàng
Số lượng mắt/ 1 liveGiá
50 ~ 60 Mắt100,000 VNĐ / Tháng
100 ~ 120 Mắt200,000 VNĐ / Tháng
150 ~ 180 Mắt250,000 VNĐ / Tháng
200 ~ 240 Mắt375,000 VNĐ / Tháng
250 ~ 300 Mắt450,000 VNĐ / Tháng
300 ~ 360 Mắt550,000 VNĐ / Tháng
400 ~ 480 Mắt560,000 VNĐ / Tháng
1500 ~ 1800 Mắt2,100,000 VNĐ / Tháng
2000 ~ 2400 Mắt2,800,000 VNĐ / Tháng
3000 ~ 3600 Mắt4,200,000 VNĐ / Tháng
4000 ~ 4800 Mắt5,600,000 VNĐ / Tháng
5000 ~ 6000 Mắt7,000,000 VNĐ / Tháng
Trên 6000 MắtLiên Hệ
Tối ĐaGiá
100  cảm xúc150,000 VNĐ / Tháng
150  cảm xúc200,000 VNĐ / Tháng
200 cảm xúc250,000 VNĐ / Tháng
300 cảm xúc350,000 VNĐ / Tháng
Trên 300 cảm xúc
Liên hệ
Tối ĐaGiá(Member *)
20 bình luận400,000 VNĐ / Tháng
30  bình luận600,000 VNĐ / Tháng
40  bình luận750,000 VNĐ / Tháng
50  bình luận850,000 VNĐ / Tháng
Tối ĐaGiá
20 Share500,000 VNĐ / Tháng
25 Share600,000 VNĐ / Tháng
30 Share700,000 VNĐ / Tháng
35 Share700,000 VNĐ / Tháng
40 Share800,000 VNĐ / Tháng
45 Share900,000 VNĐ / Tháng
50 Share1,100,000 VNĐ / Tháng